View Colofon
Translations

Proză scurtă din volumul Ce a văzut Parisul, Herg Benet, 2012

Published in edition #2 2019-2023

Venirea

Written in RO by Alexandru Potcoavă

Lucrurile au luat-o razna într-o duminică dimineaţă de august, când primii trecători prin Place du Parvis Notre-Dame, angajaţi ai bistrourilor din zonă, au zărit obiectul, ceva ca un glonţ gigantic aşezat pe sol cu vârful spre catedrală şi fundul spre prefectura de poliţie. La o primă estimare, proiectilul măsura în jur de douăzeci de metri lungime şi cinci în diametru. Barmanii şi ospătarii se apropiară curioşi, îl înconjurară o dată, ridicară din umeri şi plecară să-şi deschidă restaurantele. Asta a fost pe la şapte.

Pe la opt, preoţii şi slujitorii bisericii veniţi pentru slujbă înţepeniră în faţa porţilor şi se frecară la ochi.

— Bine, dar ce e asta? se miră episcopul şi porni cu paşi mărunţi să inspecteze ciudatul obiect descins peste noapte în mijlocul pieţei.
Între timp, soarele ce răsărise îl făcea să strălucească orbitor.

— Să fie oare toiagul de lumină care l-a condus pe Moise prin deşert? propuse unul dintre enoriaşii ce se adunaseră.

— Credeţi? se miră celălalt.

— Cred, normal.

— Nu, nu. Credeţi că acesta e îndrumătorul ceresc al evreilor în exod? Cel din Biblie?

— E posibil, gândi enoriaşul.

— Bun. Şi ce caută aici?

— E un semn de Sus! Călătoria noastră pe pământ s-a încheiat şi a venit Ziua de Apoi. Presimt că în orice moment se poate deschide o trapă şi prin ea va apărea Isus, care ne va spune să urcăm, căci noi suntem cei aleşi să fim duşi direct în Rai.

— După care se va dezlănţui războiul sfârşitului lumii şi planeta va fi pârjolită, cu toţi cei rămaşi – adepţii Fiarei, murmură şeful clerului. Bine, dar cine e totuşi Anticristul?

— Mai contează?

— Mda, zise episcopul şi hotărî să ţină slujba afară.

Slujitorii se grăbiră să-i aducă cele necesare și înalta faţă binecuvântă tămâie proiectilul divin la care nu te mai putea uita fără ochelari de soare. Credincioşii începură să înţeleagă ce se întâmplă şi îngenuncheară cu toţii. În spatele lor, primele valuri de turişti se îmbulziră să facă poze. Câteva duzini de japonezi cotropiră statuia ecvestră a lui Carol cel Mare ca să vadă mai bine prin obiectivele camerelor de filmat. Erau în culmea fericirii: aşa ceva nu întâlniseră prietenii ce vizitaseră înaintea lor Parisul şi se lăudau c-au prins tot în cadru, de la Turnul Eiffel până la ultimul model de tomberon.

La ora nouă, piaţa dinaintea catedralei Notre-Dame se umpluse ca niciodată. Credincioşii îşi chemaseră rudele şi cunoscuţii prin telefon, zeci de televiziuni se instalaseră şi intraseră în direct, poliţia aştepta ordine, pompierii conectaseră kilometri de furtunuri la hidranţi şi aşteptau încordaţi să se aprindă ceva sau să disperseze mulţimea, medicii şi asistentele din Hotelul Dumnezeu erau pregătiţi să intervină cu tărgi şi perfuzii iar pacienţii deja aflaţi în spital ieşiseră pe geamuri încercând să ghicească ceva printre crengile castanilor. Slabe şanse.

Când serviciul religios catolic luă sfârşit, un grup numeros de cetăţeni cu pălării se îndesă înainte, urmându-l pe rabin. Evreii îşi făcură drum cu coatele şi, ajunşi lângă uriaşul obiect, începură să se închine cu aplecări dese din mijloc. În cealaltă parte, musulmanii îşi eliberară din priviri un loc, îşi întinseră covoraşele de rugăciune şi se ghemuiră pe ele cu faţa la pământ. În acest timp, episcopul fusese înconjurat de reporteri, cărora le explică la ce asistau cu toţii acolo, anume la, cel mai probabil, a doua venire a Mântuitorului.

— Înţeleg, făcu un tip cu microfon. Dar de ce nu a ales Vaticanul? Sau Ierusalimul?

— Cine ştie? surâse episcopul mândru şi mai puţin enigmatic decât s-ar fi cuvenit.

Pe la unsprezece, câteva cortegii se formară şi pătrunseră cu greu, după lungi insistenţe, în preajma ambasadei cereşti. Erau ortodocşi, protestanţi şi neoprotestanţi care aflaseră de la televizor ce se întâmplă în buricul Parisului şi nu puteau rata momentul.

— Credeţi că Fiul Omului va coborî astăzi printre noi? săriră reporterii pe rabin.

— De ce vreţi să ştiţi? le tăie el elanul şi dispăru.

— Ce aşteptaţi de la această întâlnire? îl înghesuiră jurnaliştii pe imam.

— Veţi vedea, zâmbi el subţire şi se întoarse lângă ai lui.

— Unii clarvăzători susţineau că Mesia va veni undeva în est. Mai precis în România. Iată însă că Acela ar putea fi chiar aici, acum. Cum comentaţi?

— Nu mă supăr, îi asigură un preot ortodox printre dinţi. Capitala României e supranumită Micul Paris, dar la câţi români sunt aici, pe malurile Senei, nu m-aş mira ca până şi El să fi confundat oraşele, aşa cum mai toate superstarurile mondiale zic Budapesta în loc de Bucureşti. Deci se putea şi mai rău.

— Aşadar, Isus e asemenea unui superstar?

— Clar! se înfipse un neoprotestant. Vă îndoiţi de asta? Bine că de John Lennon sau de Michael Jackson aţi fost siguri! Ei, lasă că o să vă lămuriţi cât de curând.

— Mergeţi acasă şi odihniţi-vă pentru o nouă zi de muncă, interveni calm pastorul protestant. Nu se va întâmpla nimic. Obiectul acela e un gadget, iar Dumnezeu nu poate încăpea în aşa ceva.

— Stimaţi cetăţeni, conchise un profesor de la Sorbona. Am ciocănit cu degetul în acel ceva, am ascultat ecoul şi asta mi-a confirmat bănuielile. Ţin aşadar să vă asigur: transcendenţa e goală! Deci de noi depinde totul.

Când sosi ora prânzului, Île de la Cité se scufundase cu aproape un metru sub greutatea zecilor de mii de oameni ce o încărcau, transmiţându-şi din gură în gură ultimele zvonuri şi noutăţi venite din faţă. Reprezentanţii clerului de diferite confesiuni îşi împărţeau accesul direct la venerabilul proiectil, păzindu-l bine să nu fie atins pe cât se poate de vulg. Slujbele şi rugăciunile se ţineau lanţ, fumul de tămâie urca din toate părţile spre cerul senin. Oraşul paralizase, aşteptând să se întâmple minunea. Bistrourile ofereau trataţie pe gratis, ţigările se poşteau între vecini, cerşetorii alogeni cinsteau din aceeaşi sticlă cu cloşarzii băştinaşi, graniţele între religii, naţiuni, orientare politică şi statut social se anulaseră cel puţin din precauţie.

Prânzul trecu spre după-masă şi aceea, la rândul ei, spre seară. Tensiunea creştea cu orice cuvânt sau părere răspândită prin telefonul fără fir al mulţimii. Televiziunile instalaseră câteva ecrane gigant în diferite colţuri, care prezentau transmisiunea în direct. Oamenii îşi fixară un ochi pe ele şi celălalt pe camerele ce baleiau prin preajmă, izbucnind în urale atunci când regizorii din carele de emisie comutau pe imaginea lor. Ştiau că sunt văzuţi de o lume întreagă, aşa că îşi fluturau mâinile convinşi, fără oprire.

Pe seară, spectacolul public fu întrerupt de apariţia pe ecrane a unui individ la costum, care lectură monoton un comunicat de presă. Reprezentant al unei cunoscute firme de produse medicale, domnul cu cravată începu prin a-şi cere scuze pentru confuzia creată, apoi preciză că obiectul plasat în faţă la Notre-Dame nu e altceva decât o reclamă, neconvenţională, ce-i drept, dar întru totul nevinovată, la cel mai nou supozitor lansat pe piaţă şi îi invită pe toţi să-l încerce. PR-ul ieşi din emisie însoţit de un cor de huiduieli. Dezarmaţi şi dezamăgiţi, oamenii renunţară să mai aştepte vreo manifestare imediată a divinităţii, îşi băgară definitiv sau măcar până la prima ocazie picioarele în ecumenism şi porniră spre case. În curând, insula reveni cu totul la suprafaţă, iar piaţa catedralei se goli aproape în întregime. Preoţii se retraseră jenaţi, deşi pe undeva mulţumiţi, pentru că din toată tevatura se aleseseră totuşi cu o repetiţie generală reuşită. Măreţul glonţ rămase la dispoziţia trecătorilor şi a îndrăgostiţilor, care se grăbiră să-şi scrie numele cu markerul pe suprafaţa netedă şi întunecată. În curând, locul lor fu ocupat de adepţi ai teoriilor conspiraţioniste, convinşi că totul e o minciună a guvernului şi că ceva trebuie să se ascundă acolo. Aceştia vegheară câteva ore lângă obiect, dar, văzând că nu se întâmplă nimic, se retraseră la culcare, căci urma ziua de luni sau, mai bine zis, un nou travaliu susţinut în slujba ocultei iudeo-masonice universale.

Aproape de miezul nopţii, în piaţa pustie sub lună plină, poliţia aduse un trailer şi două macarale, să încarce proiectilul golit de semnificaţii extramundane şi să-l ducă de acolo. Muncitorii încercară să-l prindă în chingi, când obiectul se ridică brusc şi independent de pe pavaj, levită o vreme deasupra oraşului şi dispăru fără urmă în cer. După care echipele de salubrizare intrară în funcţiune şi lucrurile reveniră încă o dată la normal.

More by Alexandru Potcoavă

Reuniunea

Gata. Mi-am strâns bagajul, costumul în husă, limba de pantofi și am predat cheia. Până acasă am de condus șase ore, însă drumul e mai scurt la întors. Cobor geamul și, cu capul afară, străbat tot mai repede bulevardul principal al orașului. Răcorit de seară și de viteză, aerul îmi rade obrajii și-mi amintește de asprimea unui burete demachiant. Am un ten sensibil și nu suport ușor tratamentul de care au parte prezentatorii de știri ca să nu apară ca o lună plină pe sticlă – să li se aplice pe față un strat de pudră, care apoi să fie răzuit cu acei bureți scămoși. Când n-am mai suportat senzaț...
Written in RO by Alexandru Potcoavă
More in RO

Calcar

Fii atent, o pară de duș nu se calcifică așa, cu una cu două. Acum că atârn jumate pe hol, jumate peste scări cu furtunul de la duș în jurul gâtului, îmi spun: dacă toți amicii mei ar fi văzut baia, și-ar fi dat seama. Dacă măcar o singură dată ar fi urcat la etaj, ca Emma în după-amiaza aia, s-ar fi uitat la para de duș, ar fi deschis și închis robinetul, ar fi analizat peretele din sticlă al cabinei de duș, plin de calcar, mi-ar fi văzut în chiuvetă firele de păr rase în grabă și ar fi știut: tipul ăsta e complet dus, tre să-l salvăm. Baia ar fi fost punctul de cotitură, dar fii atent, au ma...
Translated from NL to RO by Alexa Stoicescu
Written in NL by Lisa Weeda

Eu nu mai locuiesc în casă, dar casa încă mai locuiește în mine

„Descrie-mi drumul pe care-l făceai de la ușa casei părintești până la patul în care dormeai când erai copil.” Asta e întrebarea pe care le-am pus-o oamenilor care dintr-un motiv sau altul și-au pierdut casa părintească. M-am inspirat din cinci povești deosebite ale unor oameni pe care i-am modelat în personaje. Am creat un spațiu mental în care cele cinci personaje hoinăresc și, visând, se întorc din nou acasă. Vis Marleen Visul acesta se bazează pe discuția avută cu o femeie în a cărei casă s-a produs un incendiu din cauza căruia totul s-a acoperit de un strat de funingine. Mi-a spus că îna...
Translated from NL to RO by Cătălina Oșlobanu
Written in NL by Maud Vanhauwaert

Tatăl nostru

Întregul corp al fratelui meu vitreg s-a modelat după nepăsarea lui. Picioarele, ușor curbate și băgate-n niște blugi șterși, se termină cu tălpi pe care în timpul mersului abia și le ridică de jos, motiv pentru care prezența lui vine mereu la pachet cu un zgomot de picioare târâite. Partea de sus a corpului îi seamănă cu o ruladă de înghețată fleșcăită, așezată pe mijlocul lui. Are umerii adunați și brațe deșirate pe care nu le ridică decât dacă e absolut necesar. Dar ceea ce-mi iese în evidență prima dată atunci când apare în ușa locuinței lui de familie, sunt sprâncenele și colțurile gurii....
Translated from NL to RO by Cătălina Oșlobanu
Written in NL by Lotte Lentes

Evoluția măselei

Încă 47 de nopți Igienistul dentar îmi scoate cârligul din gură. — Vezi? întreabă el aproape mândru. De cârlig atârnă un strat de salivă cenușie. — Vine din buzunăraș. Ce cuvânt ciudat pentru gaura dintre gingie și ultimul molar. Un buzunăraș pare mai mare, ceva în care să-ți ții cheile, poate chiar gelul pentru mâini sau telefonul. La mine în buzunăraș nu sunt decât resturi de mâncare mestecată cu luni în urmă. După puțin timp ni se alătură și dentistul, care arată pe ecranul calculatorului spre maxilarul meu. Măseaua de minte din dreapta jos e la orizontală, rădăcinile i se întind spre parte...
Translated from NL to RO by Alexa Stoicescu
Written in NL by Alma Mathijsen

Păsări care cântă viitorul

      Pare o corcitură imposibilă între o bufniță, un liliac, un pinguin și un raton; are penaj albastru, ochii mari și roșii, ciocul galben; nu are labe, ci două aripi mici care prind viață dacă îl bagi în priză.       La mulți ani, îi spuse ea.       Noa își spuse că meritase s-o cumpere, chiar dacă îi depășise un pic bugetul. Fusese nevoie de zece alocații ca să strângă banii, dar acum, văzându-l pe el atât de entuziasmat, se bucura că a renunțat la cinema, la parcul de distracții, ba chiar și la jocul de popice de vineri, cu prietenele ei.       Daniel ținea păpușa de parcă ar fi vie, înce...
Translated from ES to RO by Silvia Alexandra Ștefan
Written in ES by Alejandro Morellón Mariano

Mâine

Întinsă pe spate în confortul molatic al așternuturilor, cu ochii fixați într-un punct invizibil din tavanul camerei, Carlota încerca din greu să-și regleze respirația tulburată de visul anxios care o trezise. Nici măcar nu-și mai amintea ce visase, însă rămăsese cu senzația de disperare care a obligat-o să se trezească. Și, încă de la trezirea abruptă din miezul nopții, tot încerca în toate felurile care-i treceau prin minte să își domolească ritmul cardiac, dar fără succes. A renunțat, a dat pătura la o parte și s-a ridicat din pat, nu înainte de a auzi o reclamație sub formă de mieunat din ...
Translated from PT to RO by Iolanda Vasile
Written in PT by Patrícia Patriarca