View Colofon
Original text "Paréntesis" written in ES by Mariana Torres,
Other translations
Published in edition #1 2017-2019

Paranteză

Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Mariana Torres

      Bănuiesc că nici ceea ce avem mai de încredere – simţurile, cu alte cuvinte, ce vedem, auzim sau percepem cu corpul nostru – nu se dovedește de încredere în împrejurări precum moartea unui părinte, naşterea unui copil sau primejdia de-a muri lovit de o mașină. Acum, că l-am înmormântat pe tata şi, în sfârşit, sunt singur cu gândurile mele, constat că ieri, la capelă, la fel ca în urmă cu treizeci de ani, timpul a stat în loc. Da, preţ de câteva secunde. Şi s-a întâmplat din nou. Am ştiut de îndată că este vorba de acelaşi fenomen pe care îl trăisem în copilărie.
      Şi în seara aceea eram tot cu tata.
      S-a întâmplat acelaşi lucru, timpul a stat în loc preţ de câteva secunde, a încremenit În seara aceea, totul de pe şosea din jurul meu – frunzele copacilor, mâinile ridicate ale tatei, strigătul lui, camionul cu farurile aprinse, orbindu-mă – a încremenit în timp. În toți acești ani am fost convins că născocisem totul. Deşi amintirea era vie, m-am silit să cred că visasem şi că nimic nu se petrecuse aievea. M-am agăţat cu disperare de ideea aceasta de-a lungul anilor, dar nu mă mai pot minți.
      Acum, în patul meu, în casa mea, în loc să mă odihnesc, în sfârşit, să mă întind în întuneric, să închid ochii şi să adorm, imaginile mi se succed în minte. Sicriul deschis, păianjenul încremenit, mâinile mele sfâşiind pânza de care atârna, trăgând-o spre tata. Marta, în schimb, doarme alături de mine, îi aud respiraţia înceată, aproape oprindu-se, copila nu plânge, nu se aude, iar dinspre stradă, aflată la câţiva metri mai jos, urcă poate, imperceptibil, câte un zgomot, o maşină care frânează, se pare, cineva lovește o cutie de conserve pe asfalt. Sau poate nu. Poate că sunt înconjurat de o tăcere deplină care mă sileşte să-mi ţin respiraţia şi să retrăiesc totul.
      Era trecut de douăsprezece noaptea. După toate ceasurile și calendarele, era deja a doua zi după moartea tatei. Tata murise atât de târziu, încât priveghiul a început la căderea nopţii şi s-a prelungit până în zori. Prin capela înţesată de coroane de flori, cu podeaua acoperită cu un covor, se perindau rude nedormite, sculate din aşternuturi, reținute.
      Când timpul a stat în loc, şedeam pe canapeaua din zona de vizite, între unchiul Alberto şi bunica, uşor strivit, înghesuit între ei. Bunica sporovăia întruna, aplecată spre mine, cu faţa lipită de urechea mea, îmi vorbea cu o voce scăzută, monotonă, anesteziantă, şi nu găsea decât insulte elegante la adresa rudelor mamei care se apropiaseră să ne prezinte condoleanţe. „Neruşinaţi”, repeta cu voce joasă, „după atâţia ani în care n-au dat niciun semn de viaţă”. Ştiu că i-am luat mâinile într-ale mele, ştiu că încuviinţam şi încercam să o fac să simtă că era ascultată, la urma urmei eu pierdusem un părinte, dar ea tocmai pierduse un fiu. Îmi roteam privirea prin încăpere, încercând să găsesc ceva care să-mi distragă atenţia de la vocea ei, când l-am văzut. Privirea mi s-a aţintit într-un colţ al încăperii la un punct negru care cobora armonios din tavan, aninat de un fir invizibil. Era un păiajen.
      Tata detesta păienjenii.
      Păianjenul acela era acolo, viu, ţesându-şi pânza în capelă, coborând fără oprire din tavan. În timp ce-l urmăream cu privirea, păianjenul se opri. Odată cu el, totul stătu în loc. Murmurul vocilor se stinse, înghiţit parcă de o gaură neagră. Îmi auzeam sângele pulsând în trup, bătăile inimii, lente, sigure. Căruciorul copilei nu se mai legăna, iar Marta stătea cuminte, cu ochii închişi şi braţele întinse către cărucior, la jumătatea unei mişcări. M-am întors spre bunica. Batista, umedă de lacrimi, care-i acoperea o parte din faţă şi ochii umezi, se oprise în aer, ca o pânză în bătaia vântului, aproape acoperindu-i chipul. Am apropiat un deget ca s-o ating şi, aşa cum părea, batista devenise tare ca piatra.
      În loc să mă sperie, aceste împrejurări m-au stârnit.
      Poate fiindcă le cunoşteam deja.
      Aveam şapte ani când mi s-a întâmplat prima oară. Străbăteam o șosea, iar maşina rămăsese fără benzină. De o parte şi de alta a drumului se întindea o pădure deasă şi întunecată, însă tata a fost nevoit să oprească pe acostament. Afară era un frig pătrunzător, însă n-am vrut să rămân singur. L-am însoţit pe tata la benzinărie, am înaintat pe jos de-a lungul acostamentului, pe marginea şoselei. Am mers împreună, ţinându-ne de mână, şi ne-am întors împreună.
      Pe drumul de întoarcere, tata căra un bidon cu benzină care-i ocupa ambele mâini, aşa că mi-a spus să merg alături de el, să nu mă îndepărtez. Frunzele uscate de pe marginea acostamentului foşneau sub pașii noștri. În porţiunea neasfaltată, pământul era moale. Mă uitam în jos ca să nu calc pe ceva ciudat, ca să nu mă îndepărtez de picioarele tatei. Dintr-o dată, pe lângă noi trecu o maşină în mare viteză. Tata se opri şi îmi spuse să o iau înainte, fiindcă prefera să mă aibă sub ochi. A trebuit să mă înarmez cu curaj ca să merg singur, pădurea era întunecată şi simţeam că totul respira ca şi cum ar fi fost viu şi că mă privea.
      Am iuţit pasul, la fel şi tata, în urma mea. Brusc, m-am oprit. Fascinat, am rămas cu privirea la o pânză de păianjen nemaipomenit de mare care atârna între două crengi. Lumina lunii, roua sau cine ştie ce fenomen o făceau să strălucească în întuneric, aşa ca-n filme. Nu mai văzusem niciodată aşa ceva. Am rămas cu ochii la ea până ce tata a sfâşiat-o cu un băţ. Păianjenul, pe care până atunci nu-l zărisem, căzu la pământ. Era mare, iute şi negru, dar tata îl strivi cu piciorul. „Ajunge cu prostiile”, a spus şi m-a silit să merg mai departe spre maşină. Nu m-am împotrivit, dar îmi simţeam picioarele grele şi mi-era frig. Aşa că am alergat pentru a alunga senzaţia aceea din interior. Am alergat spre maşină fără să mă uit în lături, ignorându-l pe tata care mă striga. N-am zărit camionul până când farurile nu s-au ivit asemenea unor ochi de animal în noapte, imediat după curbă, şi m-au orbit. N-am reuşit să ţip, din gură nu mi-a ieşit niciun sunet, liniştea era atât de adâncă încât părea că are să ne înghită, şi totul s-a petrecut cu lentoare. Tata a strigat, îndelung. Şi ştiu că în momentul acela timpul a stat în loc. Camionul s-a oprit, la doar doi metri, cu farurile aţintite asupra mea. Îmi amintesc mirosul de benzină. Mi-l amintesc pe tata cu gura căscată şi pădurea întreagă nemișcată. Tăcere deplină. Nu respirau nici frunzele. Am traversat şoseaua, am alergat spre maşina noastră şi am urcat. Când am închis portiera, totul s-a reactivat. Camionul ne-a depăşit huruind, tata a traversat şoseaua, m-a strigat de afară, a umplut rezervorul cu benzină şi, fără un cuvânt, a condus la spital. Mama era internată de câteva săptămâni şi aproape că nu ne îngăduiau să o vizităm.
      Au trecut aproape treizeci de ani de la noaptea aceea, dar ştiu că ieri s-a întâmplat acelaşi lucru. De data asta, tata nu putea striga, trupul i se odihnea într-o cutie de lemn, dincolo de un geam. Era la fel de nemişcat ca totul împrejur. M-am ridicat încet, încercând să mă desprind cu grijă de bunica, rezemată de mine. La fel ca prima dată, numai eu mă puteam mişca. Am mers încet către cealaltă încăpere, unde se afla trupul tatei. M-am apropiat de vitrină şi am atins geamul cu ambele mâini. Era atât de curat încât părea inexistent, l-am apăsat cu degetele, am vrut să-l murdăresc, să las o urmă. M-am lipit cât am putut ca să-l cercetez pe tata. Pentru o clipă, am crezut că-l văd respirând, mişcându-se, ridicându-se şi reactivând mecanismul care punea lumea în mişcare. Dar nu.
      Tata era la fel de neclintit ca restul lucrurilor.
      Am vrut să respir foarte încet, cât mai încet cu putinţă, doar pentru a încerca să nu mă mişc, să mă integrez în timpul oprit. Să rămân acolo, la fel de nemişcat ca toţi ceilalţi. M-am silit să nu clipesc, mi-am forţat ochii la maximum, până când n-am mai rezistat. Atunci m-am îndreptat repede spre păianjen. M-am ridicat pe vârfuri pentru a reteza firul invizibil de deasupra, firul care, acum, era subţire şi extrem de rezistent. L-am apucat între două degete, cu grijă ca să nu cadă păianjenul atârnat la capăt, şi am intrat în încăperea unde-l aşezaseră pe tata. Înăuntru era frig. Parfumul greu al florilor m-a lovit în stomac, dar m-am apropiat hotărât de sicriu. Nu mai făcusem asta până acum. Am străbătut cu privirea corpul tatei, din cap până la picioarele îndesate în nişte pantofi lustruiți. I-am privit gura, mâinile, mâinile acelea atât de ale lui, încrucişate peste pântece. Şi apoi, uşurel, am aşezat firul de pânză de păianjen chiar deasura capului său, cu păianjenul aproape lipit de faţă.
      Atunci au revenit zgomotul, mişcarea. Mi-am auzit fetiţa plângând. De cealaltă parte a geamului oamenii au început să se mişte, fraţii mamei, care se aflau în partea aceea când timpul a stat în loc, mă priveau din cealaltă parte, parcă întrebându-se cum ajunsesem aici înăuntru.
      Am privit pentru ultima dată corpul tatei. Păianjenul i-a străbătut faţa, a coborât până la ureche şi a început să-şi ţeasă pânza. Am închis capacul de la coşciug fără să stau pe gânduri. Am închis capacul cu păianjenul înăuntru. Cu trupul tatălui meu înăuntru. În ultima clipă, tocmai când magnetul a închis definitiv capacul de lemn, am simţit mirosul de putred. Păianjenul avea să se hrănească neîntârziat cu viermii care aveau să iasă din trupul celui care-mi fusese tată.
      Ştiu că n-o să uit niciodată mirosul acela, nici foşnetul picioarelor de păianjen peste faţa tatălui meu. De asemenea, cu toate că mă aflu în casa şi în patul meu, n-o să pot adormi până ce n-o să aud zgomotul uşor pe care-l face ceva care se mişcă în întunericul ăsta. Ceva, frunzele dansând în copaci, respiraţia Martei, plânsetul fetiţei. Orice. Ceva care să-mi dovedească faptul că lumea se mișcă în continuare, că nimic nu se mai poate opri. Că nimic nu mă poate lăsa aici, nemişcat, pe buza prăpăstiei, cu respiraţia înfrânată şi inima bătându-mi nebuneşte.
      Şi câtă răspundere!

More by Oana-Dana Balaş

Comuniune

– O fi aici?  – Pe hârtie e trecută adresa asta, ți se pare cunoscută?  – Din câte-mi aduc aminte, aici era un loc viran. Era mai simplu  dacă ne preciza numele restaurantului.  – Ți l-a spus când te-a sunat.  – Trebuie să fie aici, am răspuns eu, punând avariile la mașină, hotă rât să parchez.  – Sun-o pe soră-ta, așa ne lămurim.  – Nu l-am reținut fiindcă m-am gândit că nu venim. Nici măcar n-o  cunosc pe puștoaică.  – Au fost foarte drăguți că ne-au invitat. Ar putea fi momentul po trivit să... Știi...  – Știu, știu, i-am retezat-o, fără chef de alte reproșuri.  – Cât e ceasul?  Luz și-a sc...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Roberto Osa

Nu hrăniți maimuțele

Luz aștepta în bătaia soarelui de mai bine de o jumătate de oră. Din când în  când, străbătea trotuarul de la un capăt la altul pentru a-și dezmorți picioa rele și ușura povara pântecelui. Privirea îi aluneca iute printre mașinile care circulau pe bulevard, mai ales când se auzea un motor accelerând brusc.  Dar nimic.  Hotărî să se ferească de căldură adăpostindu-se sub streașina unei  clădiri. Chiar în clipa aceea, din spatele unui autobuz țâșni șerpuind micul  automobil de culoare roșie. Luz îl văzu pe Jaime cum frâna și claxona de  mai multe ori, de parcă ar fi așteptat-o de o bună bucată d...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Roberto Osa

Strâmbi

În seara aceea mă striga și nu părea că are de gând să se oprească. – Mamă. Mamă! Rostea cuvântul astfel, oferindu-mi-l mie și încă perii în timp ce se ghemuia în întunericul de ceară, înțesat de jucării (sin gura lui posesiune). M-a strigat din nou, ridicând mai mult vocea, iar eu  mi-am abătut privirea și am mângâiat fundul paharului cu whisky până ce  umezeala a trecut pe buricul degetului.  Cuvântul era bine cusut de creierul lui de când era bebeluș. Am încremenit cu privirea ațintită la forma irizată și încăpățânată a  picăturii. Nu era o crimă să-l las să învețe ce înseamnă frigul sau cu...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Matías Candeira

Hidro

– Nicăieri nu-i ca acasă, zice Saúl scoțându-și inelele pe rând.  Ivanka înaintează până în mijlocul cabinei și se oprește. O să mai aș tepte puțin. Îl urmărește mișcându-se pe lângă pat, mai repede, pentru ca  lumina roșiatică să-i estompeze corpolența iar respirația să se îndrepte către  freamătul oceanului. De fapt, a orchestrat o modalitate minuțioasă de a se  împrăştia prin încăpere în mici insule din sine însuși. S-a descălțat iute.  Sacoul cade, moale, pe cuier. Butonii auriți și papionul ajung pe noptieră.  Cu câtă atenție. Detaliile acestea o înconjoară.  – Ce ușurare că am scăpat de ...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Matías Candeira

Copac monstru copil copac

Nici măcar acum nu știm cum de-a înghițit Oscar sămânța sau unde a gă sit-o. Nu înțelegem cum a putut crește copacul înlăuntrul lui, cum a ger minat sămânța nestingherită în epigastru, după spusele doctorului, irigată  doar de secrețiile biliare ale copilului. La șapte ani, tot doctorul ne-a spus,  stomacul își face treaba de minune. Corpul lui Oscar al nostru – pe atunci,  încă era Oscar al nostru – a îngăduit copacului să crească, rădăcinilor să se  întindă prin intestine și trunchiului să se lungească subțire, ceremonios,  de-a lungul esofagului, către gură, dibuind cu ramurile lumina soare...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Mariana Torres

Ființele vii

Capitolul 1 / Joi, 12:31 Mama s-a stins încet, în singurătate.  Cauza morții, declară medicii, a fost o intoxicație. Mama, otrăvită. Ce tâmpenie.  Nu m-am certat cu medicii, m-am mărginit să semnez hârtiile și să  mă ocup de înmormântare. Mama își cunoștea foarte bine rafturile cu lea curi. Întotdeauna a măsurat dozele cu precizie. Nu greșea. Fetiței mele i-am  spus, deocamdată, versiunea oficială, intoxicarea. Într-o bună zi, îi voi măr turisi eu însămi că bunica ei s-a sinucis.  Copila a fost de față tot timpul, după ce i-am dat vestea am dus-o la  morgă. A stat lipită de mine în timpul înm...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Mariana Torres

Cerul să fie senin

      Înainte de a merge în celula lui – voi înainta cu lentoare, ca să mi-o ia înainte sunetul curb al cizmelor mele, vreau să se știe că mă îndrept într-acolo –, înșurubez becul în aplica de pe tavanul biroului meu. Când pare deja înșurubat, îl apăs cu mai multă putere și, imediat, se aude trosnetul acela de zăpadă în interiorul filetului. Un muget neînsemnat care spune ceva și despre mine, despre cum gestionez locul acesta.       Pătrund în galeria de la etajul al doilea. Celulele sunt foarte aproape. Alături de fereastra albă, în scaunul lui, Im picotește cu brațele încrucișate. Când îi vâ...
Translated from ES to RO by Oana-Dana Balaş
Written in ES by Matías Candeira
More in RO

Tapioca

Huruitul motorului de la camioneta asociației a fost cel care a anunțat ora prânzului în acea zi, în care soarele ardea atât de tare, încât nici nu se mai vedea. Bătrânul stătea sub smochin, purtând o cămașă foarte murdară, fără nasturi, și o grimasă ironică pe buzele închise între care ținea o țigară. S-a uitat la braziliancă – două pete mari și ude la subsuori și spatele uniformei la fel de îmbibat –, a urmărit-o cum cobora din mașină, cum a mers să ia caserolele și s-a îndreptat către anexa folosită pe post de bucătărie, unde stătea de obicei. — Nene João! Nene João! Râsul îi încrețea toate...
Translated from PT to RO by Iolanda Vasile
Written in PT by Daniela Costa

Metroul

Luni dimineața auzi metroul intrînd în stație încă de cînd băga cartela în aparat și, deși nu era în întîrziere, și chiar dacă ar fi fost, nu era vreo problemă, totuși îl cuprinse dorința absolută de a prinde acel metrou, o dorință nu atît ca o poftă cît ca un bizar chef de răzbunare, și se năpusti în jos pe scări. Se întîmplă însă un lucru foarte curios. Așa cum se zice că atunci cînd mori, întreaga viață îți trece prin fața ochilor, în cele cîteva secunde cît îi trebui lui T. să sară toate treptele îi trecu prin minte cu o viteză ilegală toată viața lui. Ea îl umplu de ură și de tristețe și ...
Written in RO by Cătălin Pavel

Jurnalul unei portugheze în Angola

Ani la rând am fost bombardată cu povești despre Angola. Povești diametral opuse, fie ale celor care se îndrăgostesc din prima clipă și se simt ca acasă, fie ale celor care urăsc Angola și nu reușesc să se adapteze. Acel gen de povești mirobolante care par inventate, pentru că mereu o parte din noi crede că ar putea fi adevărate. Întotdeauna mi s-a părut că exagerează destul de mult și, vorba proverbului, „Cine povestește înflorește“, așa că nici aici nu lipseau înfloriturile. Ani întregi am stat la îndoială dacă să cunosc sau nu această țară atât de mistică. Uneori, mă gândeam că e o țară pe ...
Translated from PT to RO by Iolanda Vasile
Written in PT by Patrícia Patriarca

Un automobil din Grecia antică

Era o zi fierbinte de iunie. Doar că nu se numea iunie, ci, după caz, fie thargelion, fie skirophorion. Două personaje părăsiseră meterezele cetății ateniene și, purtând o conversație prietenească, porniseră la o plimbare în mijlocul naturii, de-a lungul râului Ilisos. Discutau mai ales despre dragoste. Cel mai tânăr dintre ei, un băiat, avea cu sine copia unui discurs al altcuiva despre răul pe care îl reprezintă iubirea, ceea ce, de altfel, credea el însuși. De fapt, vorbea numai despre acel discurs străin. Bărbatul mai în vârstă care îl însoțea nu-i dădea dreptate în sinea lui, dar exaltar...
Translated from CZ to RO by Mircea Dan Duță
Written in CZ by Ondrej Macl

Sincer să fiu, draga mea, mă doare-n cot

Marek mă prăvălește pe pat, iar ceea ce îi străbate chipul, în combinație cu felul cum mă strânge în brațe, îmi provoacă pierderea completă a simțului orientării, de parcă în clipa aceea patul nostru ar fi fost o avalanșă în adâncul căreia, cufundată și prăbușindu-mă prin forța pasiunii lui, nu mai înțelegeam ce înseamnă sus și ce înseamnă jos. Dar toate acestea, strânsul în brațe și expresia de pe chipul lui, durează cel mult o clipă; în momentul următor, mă extrage din avalanșa aceea și, deși rămân în poziție orizontală, acum este suspect de clar ce înseamnă sus și ce înseamnă jos. Și de-abi...
Translated from CZ to RO by Mircea Dan Duță
Written in CZ by Lucie Faulerová

Evoluția măselei

Încă 47 de nopți Igienistul dentar îmi scoate cârligul din gură. — Vezi? întreabă el aproape mândru. De cârlig atârnă un strat de salivă cenușie. — Vine din buzunăraș. Ce cuvânt ciudat pentru gaura dintre gingie și ultimul molar. Un buzunăraș pare mai mare, ceva în care să-ți ții cheile, poate chiar gelul pentru mâini sau telefonul. La mine în buzunăraș nu sunt decât resturi de mâncare mestecată cu luni în urmă. După puțin timp ni se alătură și dentistul, care arată pe ecranul calculatorului spre maxilarul meu. Măseaua de minte din dreapta jos e la orizontală, rădăcinile i se întind spre parte...
Translated from NL to RO by Alexa Stoicescu
Written in NL by Alma Mathijsen