View Colofon
Original text "Os Meninos Escritores" written in PT by José Gardeazabal,
Other translations
Published in edition #1 2017-2019

Copiii scriitori

Translated from PT to RO by Simina Popa
Written in PT by José Gardeazabal

Aproape tot ce s-a întâmplat în ziua aceea se petrece aici. Țin degetul arătă tor îndreptat spre cap. După mulți ani, în timp ce îl duc pe fiul meu să des copere gheața, încă îmi amintesc toate întâmplările din acea unică zi ca o pe  “executare”. 
N-a murit nimeni. Oamenii erau periculoși, mai ales copiii mici,  atârnați în copaci. Bălăbănindu-și picioarele – și din limba aflată în mijlo cul gurii aveau să vină cele mai îngrozitoare crime. Să auzi doare, să mergi e  un truc. Să mergem. 
Până și micii dictatori îmbătrânesc. Copiii conlocuiesc pe pământ  cu părinții, de milioane, poate mii de milioane de ani. Imaginați-vă, milio ane! Fii de celule și lei, celule fiice de celule, un șir de fii care-și continuă  părinții, cu o singurătate de ventriloci. Cele mai reușite omoruri sunt si lențioase, se petrec în timp. Altfel spus: moartea e supusă uitării. Familiile  sunt deghizări, la final murim toți. Micii dictatori? Lăsați-i să se facă mari. 
Da, aici e aproape tot, așa cum era la început. Veniserăm la casa gal benă cu entuziasmul disimulat, specific marilor scriitori. N-am devenit  prieteni. Un motiv? Nu ne doream prietenia. Un motiv e de ajuns. Stăteam  împreună, sub același acoperiș, mici înăuntrul aceleiași case. Pentru tot deauna? 
- Mama mea e profesoară de matematică, ea predă matematică. Tatăl  meu e profesor de matematică, predă matematică. Eu nu vreau să predau  matematică. 
Veniserăm ca să scriem și ca să corectăm comportamente. Unul  dintre cei mici voia să fie pictor, altul să escaladeze munți și unui al treilea îi  plăceau femeile. Mult. Asta a fost înainte de ce s-a întâmplat. Acelui copil îi  plăceau femeile așa cum îi plac unui bărbat femeile, ca o invenție de carne și  oase, mai bună decât o mamă. Băiatul citea despre femei și vedea imagini cu  femei în reviste. Puterea presei. 
- Mie-mi place libertatea – mi-a explicat, într-o zi în care n-a vorbit  de femei. 
- Ești sigur? 
Grupul acela de copii se hrănea din vechea vocație: să-și chinuiască  părinții. Cel mai interesant era că acum trebuia să trăiască fără părinți.  Adunați laolaltă pentru literatură, cea mai mică problemă a lor era statutul  de orfani. Da, tehnic mulți aveau tată, deși definiția de tată era aceea a pri mului obiect de care nu le plăcuse. Fiul colonelului, de exemplu, nu avea pe  nimeni care să-i scrie. Se făcea august și octombrie, și nicio corespondență,  până și octombrie își pierduse majuscula care amintea de o revoluție. 
Povestea mea? E prea simplă. Eu voiam ca celorlalți să le placă de  mine. Mult. Oameni, animale, copaci, treaba devenea tot mai periculoasă  cu fiecare zi. Înhață animalele ca să te iubească. Doboară un copac, pentru  ca, prăbușit, să te poată iubi.

Orele de literatură erau așa: literatura avea să semene în noi empatia  grijulie a matematicienilor. Ne obligau să scriem câteo poveste pe  săptămână și ne garantau că la sfârșitul anului o să avem cincizeci și două de  povești și una dintre acele cincizeci și două o să fie o poveste bună.  Literatura era manuală, ca și timpul, și poveștile erau ca țările; unele feri cite, altele ca niște insule în pacific, micuțe, unde locuiesc femei goale, doar  de la brâu în sus. 
Dacă aveam dușmani? Foaia albă. Eu presimțeam mii de foi duș mane, alb în zăpadă. Mototoleam foile și îmi imaginam un sentiment în  zăpadă. 
- Ce e chestia asta albă? 
- E un sentiment. 
Sentimentele sunt cu miile și nu le putem omorî pe toate. Spunem  dușman și fiecare se gândește la un dușman diferit. E ca și cum ai zice câine,  dușman. Fiecare se gândește la câinele lui și la final există ceva care ne  unește. 
Altă oră de literatură? Să căutăm echilibrul între a arăta și a povesti.  Amândouă mâinile sus, o mână pentru a arăta, cealaltă pentru a povesti,  găsește echilibrul suspendat între cele două mâini din aer. Și mai multă lite ratură? Nimeni nu are nevoie de dumnezeu ca să spună o poveste, e sufi cient ceva mai puțin decât dumnezeu. Încearcă omnisciența la persoana a  treia: ea a zis și ea s-a gândit, în același timp. Deghizează-te în dumnezeu în  timp ce scrii. 
Cacat, fiul colonelului, a spus povestea scufiței roșii și el era lupul,  tăietorul de lemne, toporul și dinții lupului. Foamea lui era teribilă. Nu  scrie când ți-e foame, ne-au sfătuit. La exercițiul de literatură americană,  Căcat voia să fie dinții balenei, desigur, sau piciorul mâncat al căpitanului  navei. Cea mai frumoasă sală de studiu a fost denumită Weltliteratur. Era  decorată în stilul european oriental, tavanele albe cu basoreliefuri și o  lumină slabă ca un apus în Viena, Budapesta, Berlin. Erau gândaci pe acolo. 
La început, n-a înțeles nimeni pe de-a întregul pericolul înclinațiilor  lui Căcat. Nici Aleaa, victima, nici eu. Fără să-mi dau seama, toți au ajuns  să-și dorească să fie scriitori, în cel mai rău sens al cuvântului scriitor. Ne  apropiem iar de omnisciență? Copiii aceia voiau să fie omniscienți cu cuți tul în mână, și erau în căutare. Adoptau mereu perspectiva cuțitului, punc tul de vedere al cărnii, scriau cu o înspăimântătoare insuficiență de  alimente. Asta era alegerea lor.  
Căcat a anunțat că o să se tatueze singur, pe spate. O să folosească  dinții ascuțiți ai unei furculițe. N-a avut curaj și, în ziua în care și-a pierdut  curajul de a se răni pe sine, Căcat a descoperit cum să-l chinuiascăpe Aleaa. - Maică-ta e foarte frumoasă, maică-ta e foarte frumoasă.

La ordinele lui Căcat, copiii îl înconjurau pe Aleaa, cu capetele sus  ca niște furnici oarbe, și îl convingeau de frumusețea propriei mame. O in sultă, deci. Aleaa plângea și eu de multe ori mă îndepărtam, căutând în  zadar un nou înțeles pentru frumusețea maternă. 
- Burta maică-tii – țipau – eu am văzut burta maică-tii. 
- Părul. 
- Eu am văzut mâna. 
- Degetele de la picioare. 
- Coatele și fundul. 
- Mai ales fundul. 
Cuvântul burtă suna a minciună. Învățam literatură și învățam să  mințim, dar să mințim fără să omorâm. Pentru unii, să nu omoare era o de cepție. În cercul acela de furnici, se găsise un echivalent pentru sânge.  Burtă îmi suna a cuvânt indian, nou-venit din americi din răzbunare, la  schimb cu pojarul și variola pe care li le trimiseserăm cu secole înainte. - Arată-mi cotul! – i-a ordonat Căcat. 
- Nu-ți arăt. 
Ne e frică de propriul nostru cot. Ceva familiar și invizibil. Aleaa a  rezistat. Într-un final a arătat cotul invizibil. 
- Nu v-arăt nimic. 
Roata de copii-furnici cânta. “Noi am văzut cotul maică-tii! Noi am  văzut...” Era un realism magic, mai ales realism, în efortul acesta de concen trare pe anumite părți ale corpului. Realitatea e cea mai bună literatură. Și  de ce scriau copiii? Scriau cu stomacul, cu sângele înăuntru? Pentru viața  interioară, pentru prieteni, ca să fie iubiți? Scriau așa cum un pom face  mere, scriau ca un măr? 
Într-o zi, unul dintre adulți a venit să întrerupă masacrul. “Ce cre deți, că aici e Auschwitz? Aici nu e Auschwitz, aici e democrație!”. Căcat  habar n-avea ce era Auschwitz, credea că Auschwitz e o persoană. Îmi  amintesc că m-am gândit: „ăsta nu știe ce e Auschwitz, crede că Auschwitz  e o persoană.” Cine e Auschwitz? Cum să nu știe o persoană că Auschwitz  nu e o persoană? Cum de o ființă umană n-a aflat...? Ființe umane, aflați  despre Auschwitz! 
- Eu vreau să mănânc democrația – a bombănit Căcat, o foame re cunoscând o ignoranță. 
Sfârșitul a venit dintr-o dată, la două zile după ce m-am gândit la  Auschwitz, când Căcat, atârnat de picioare într-un copac, cu capul în jos,  privea trupul unei femei într-o revistă deschisă. De la înălțimea aceea groaz nică, limba lui Căcat, scoasă din gură, era gata să ucidă. Și cu toate astea,  Căcat tăcea, echilibrat și atent ca un șchiop, iar copiii scriitori, furnici  stând roată pe jos, erau cei care îl înconjurau pentru ultima dată pe sărma nul Aleaa cu cânturi teribile despre frumusețea maternă.

- Mama lui Aleaa e frumoasă, frumoasă, frumoasă! 
Și apoi am înțeles. Și apoi am văzut. De fapt am văzut și am înțeles,  în această uriașă, antică ordine. Eu eram ca Homer, fratele orb, iar femeia  din revistă vorbea, întreagă și goală, în felul în care nimeni nu mai văzuse o  femeie goală. Nu există descrieri fizice în Biblie. Nici de-ale oamenilor, nici  de-ale lui Dumnezeu. Ceea ce am văzut era crud și adevărat. Fără nicio cer titudine că femeia din revistă era mama lui Aleaa, am înțeles voracitatea co piilor, excitarea lor, neputința în fața unei femei care vestea o parte din  viitor. Femeia era foarte frumoasă. Folosiți-vă toate cele cinci simțuri, nu  fiți doar vizuali, li se recomandă învățăceilor de literatură. Din vârful acelui  copac cobora ceva care imita mirosul și pipăitul, dar ajungea până jos ca  imaginea și promisiunea unui haos. Nu exista haos, nu era un început.  Lucrurile se terminau acolo.  
Mi-am făcut loc. Aleaa era în mijloc, pe jos, cu spatele la fel de gol ca  trupul pretinsei lui mame. Pe spate aveaun portativ cu litere foarte subțiri,  făcute cu o furculiță care nu intrase prea adânc. Eu îi văd spatele, pielea,  coatele, mai ales coatele. Ceva se sfârșea acolo. Se întâmplă ceva? 
Căderea ne-a surzit ca o răzbunare. A urmat o tăcere exagerată,  Căcat n-a avut timp să-și termine țipătul. A zburat din copac în jos cu  viteza unui rănit încercând să evadeze. L-am crezut pe dată mort. Ținea re vista cu o mână strânsă peste imaginile cu femei, fără pudoare, degetele de  liniște imitând parfumul inspirațiilor puternice. Preț de un minut toată  lumea se uita, nimeni n-a mișcat. 
Căcat n-a murit. 
Dintre toți copiii scriitori niciunul n-avea să devină scriitor. Unii  s-au făcut poeți, normal, unul, traducător de prestigiu. Aleaa s-a transfor mat în săritor olimpic și Căcat în cel mai migălos angajat al unei case fune rare. Nici acum n-am încetat să mă gândesc că niciunul dintre copiii  de-atunci n-a uitat acea zi, acea frumusețe și acel accident.

More by Simina Popa

Ca să nu te văd

Știi că am luat copiii, hainele, lucrurile de baie, mâncarea bio împărțită în  porții mici băgate în tupperwares în culori țipătoare ca cele de la Benetton,  am luat și cărțile lor, pentru că seara numai dacă citesc reușesc să-i chem  somnul lui Rogério, și de multe ori îl trezește după câteva ore un coșmar  care-i sugrumă mărul lui Adam, și eu îl iau în brațe, cum te luam și pe tine  în brațe, Rita, pe când făceam un cuib atât de perfect, încât dacă ne-ar fi  văzut cineva de sus, ar fi putut lesne să ne confunde cu simbolurile chine zești în alb și negru, prin care se explică nemurirea și inf...
Translated from PT to RO by Simina Popa
Written in PT by Valério Romão

Natalya

Imediat ce am aflat că problema era evaziunea fiscală, l-am sunat pe conta bilul meu auzi, Zeferino, ce căcat e ăsta, ia explică-mi ce căcat e ăsta, mi-ai zis că  ai totul sub control, că să ignor scrisorile de la finanțe că te ocupi tu de  toate, explică-mi ce căcat e ăsta, și pe Misé, căreia îi dădusem cu doar două zile în urmă un inel de zirconiu  foarte decent, trebuie să dăm bijuteria înapoi, prințeso, îți explic mai încolo mi-am spălat mațele cu două calmante și jumătate de sticlă de vodcă, m-am  întins pe canapea și mi-am pus laptopul pe jos să vomite foi de Excel, ca, în  cazul în care...
Translated from PT to RO by Simina Popa
Written in PT by Valério Romão

Ai camera ta, în sfârșit

      Nu stau bine, dar nu vreau să risc nicio mișcare, ca să nu te trezesc.  Îmi îndrept spatele și mai domolesc durerea surdă. Stau doar pe jumătate  pe marginea patului, ca să ai salteaua la dispoziție. Ai căzut într-un somn  adânc și profit ca să-ți mângâi părul cu duioșie. Nu-ți place dacă-ți fac așa  când ești treaz.        Pe canapea reușeam să-mi iau revanșa. Atunci când mai aveai puțin  și adormeai, moleșit după o zi de alergătură și joacă, te puneam să vezi  desene animate. Atunci te umpleam de dezmierdări. Îmi acceptai alintările  pentru că erai într-o stare de semiconștiență. Te lă...
Translated from PT to RO by Simina Popa
Written in PT by João Valente

Podul

      Toate gările au un ceas. De fapt, au mai multe. Deasupra casei de  bilete se află cel principal. Apoi, pe peroane, sunt cele mai mici. Cele utile,  în complicitate cu lenea noastră de a mai scoate mobilul din buzunar sau  de ne verifica ceasul de la mână.         Copiii sunt fascinați de ceasurile acestea. Întrucât secundarul se ro tește fără oprire, este până la urmă singurul moment în care pot vedea cum  trece timpul. Se uită la secundar cum urcă și, pe măsură ce devine vertical,  inimile lor mici bat mai repede și ochii li se deschid larg. Când, în sfârșit,  minutarul face un salt, ei...
Translated from PT to RO by Simina Popa
Written in PT by João Valente
More in RO

N-am fost, dar acum sunt. Sensibilă la fiecare schimbare a vremii

Vântul mi-a suflat zăpadă mai întâi în față, pe o parte a canalului, iar apoi, după ce am traversat pe cealaltă parte a podului, în spate, ceea ce a făcut întregul proces ceva mai plăcut. În această direcție pot contempla peisajul mai ușor, fără să clipesc. Canalul nu este deocamdată complet înghețat, dar va fi peste câteva zile. Aproape cu siguranță. La început, părea o iluzie optică, dar în curând m-am convins că o lebădă se chinuie să străbată suprafața semiînghețată din mijlocul canalului. Se încordează și își face drum prin gheață, puțin câte puțin, încet, dar consecvent.  Trebuie să ne o...
Translated from SR to RO by Virginia Popovic
Written in SR by Marija Pavlović

Ortensio

El crede că lumea este formată din linii. Nu sunt paralele, nu-i pasă unde se  întâlnesc. Contează spațiul care le îndepărtează, ceea ce îl umple, ceea ce  naște și moare în timp ce le reține, neschimbate și imaginare, în singurăta tea celui care le observă.  Este o linie… Orizontul este o linie între cer și golful Sant'Eufemia.  Adesea, dacă apusul soarelui este curat, Stromboli pare mai aproape. Arată  ca o piramidă aproape neagră, din vârf apare acel fum gri pufăit, aproape  imperceptibil, pe care Ortensio îl deosebește cu greu. Este o linie și cea for mată din pietrele care, la țărm, anunț...
Translated from IT to RO by Nicoleta Iolanda Rus
Written in IT by Maurizio Amendola

Trilogia sexului rătăcitor

În fața porții lui tanti Nicoleta era multă lume venită să-l petreacă pe nea Titi pe ultimul drum, care nea Titi, chiar dacă le avea el cu băutura, era om de nădejde, om de veselie, mare necaz pe nevastă-sa, oameni tineri, nu știi niciodată ce-ți aduce Dumnezeu, dar uite că a avut nevastă-sa grijă de el, toată ziua îi ținea compresă rece pe frunte, și l-a dus la toți doctorii, și uite și-acum, cu ce fală îl petrece, să vezi sicriul din ce lemn frumos, paltin pare-mi-se, și a pus femei de-au gătit pentru pomană timp de trei zile, și s-a dus la popa Cristea singură și i-a bătut în poartă, și l-a...
Written in RO by Cristina Vremes

Timpul e un cerc

Înspre zori, visă o crimă comisă sub un migdal și patru lozuri de loterie, toate necâștigătoare. Era ziua de duminică.  Tânărul medic plânse în somn și se trezi cu obrajii uzi și îmbrățișat de o tristețe purpurie. Mâncă fără poftă, se îmbrăcă în doliu și așteptă telefonul care avea să îi confirme cine i-a murit peste noapte.   Bunicul său se născuse mai aproape de începutul secolului XX, într-o lume mult prea îndepărtată ca oamenii să fi păstrat din ea multe fotografii.  Tatăl bunicului său se săvârșise cu treizeci de ani înainte ca tânărul medic să se nască. El venea dintr-un timp încă și mai...
Written in RO by Andrei Crăciun

Orașul străin

Amsterdamul era plin de culoare și capricios în pragul toamnei. Vremea se schimba clipă de clipă, soarele alterna cu ploaia într-un ciclu continuu, ce se repeta iar și iar, precum Ave Maria în timpul rugăciunilor care compun rozariul. Am stat sub un pod, așteptând ca una dintre scurtele furtuni să se oprească. Plănuisem o excursie cu bicicleta prin Amsterdam. Voiam să văd faimoasele poldere, canale de apă ce se încrucișează pe pajiștile de un verde intens, dominate de morile de vânt care-și întind palele precum brațele unor sperietori de pe câmp. Ar fi trebuit să fie prima mea călătorie în nou...
Translated from CZ to RO by Mircea Dan Duță
Written in CZ by Anna Háblová

Exilul

Patul era ca o corabie care străpungea apele nopții. Ei doi, îmbrățișați, aveau textura unui val întunecat, străfulgerat când și când de câte o rază de lumină.Corabia plutea lin și misterios, iar în jur peisajul era doar întinderea nesfârșită a apelor, fără însă ca aceasta să fie înspăimântătoare. Se regăsiseră de puțin timp.  Câteodată se jucau tenis. Câteodată chiar mai beau și o bere după. Astfel de tovărășii efemere se legau de multe ori între angajații singuratici care fuseseră transferați în acel oraș. În general, preferau să transfere necăsătoriți. Totuși, curios lucru, rareori aceștia...
Written in RO by Anna Kalimar